GUNILLA SJÖBERG AB

 

 

 

 

 

Image description

          Kunskap ger framgång

Dagens samhälle är under ständig förändring och det går snabbt. Det ställer stora krav på alla aktörer i samhället - såväl på den privata som den offentliga sektorn, men också på politiken och övriga idéburna organisationer. Det gäller att kunna läsa av sin samtid, kunna värdera det man ser och dra rätt slutsatser. Rätt gjort leder detta till framgång. Mitt företag är verksamt inom följande områden, som var och ett kan ge dig fördelar.


Analys av värderingar, opinioner och åsikter. Jag åtar sig formuleringar av frågeställningar, genomförande av undersökningar, analys av resultaten samt presentation och förslag på operationella slutsatser. Min specialitet är tolkning och analys.  


Nuläges-analyser. För att hitta rätt väg framåt måste du veta var du står. En nuläges-analys ger en bild av hur värderingar, trender och beteende påverkar ditt utgångsläge. Analysen visar vilken väg du skall välja, så att du sedan kan bestämma verktyg och fart. Styrkan i mina nu-analyser är bredd och djup. 


Organisationsutveckling. Idéburna och ideella organisationer har en fördel som alla övriga organisationer saknar - hängivna och dedikerade medarbetare. Här finns en enorm kraft i engagemang, kreativitet och lojalitet som inte alltid får möjlighet att utveckla hela sin potential idag. Genom att göra medarbetarna mer delaktiga, fokusera på kärnverksamheten och skapa en tolererande och inkluderande organisationskultur kan underverk göras. Jag visar dig hur.  


Skribentverksamhet. Ont om tid för att hinna skriva eller svårt att komma igång? Jag hjälper dig gärna. 
 
Läs mer om min bakgrund under fliken "Om oss".

 
För att komma i kontakt med mig, använd kontaktuppgifterna nedan eller klicka på "Kontakt".

 

 

Image description

     Trendspaning

Om du vill veta vilka trender som är på gång och börja ana konturerna på nya köpbeteenden - titta på tallrikarna runt omkring dig och snegla i kundvagnarna.  Få saker speglar vår samtid lika tydligt som det vi väljer att äta.

Image description

Talaruppdrag

 

 Jag har lång erfarenhet av att hålla föredrag och tycker om att kunna förmedla nya insikter och tankar. Just nu är förändringarna i det politiska landskapet ett hyperintressant ämne.  

 

 

Image description

       Medarbetarfokus

 

Medarbetare skall inte ses som företagets eller organisationens största kostnad. Det är den främsta tillgången. Rätt organisationskultur med ett öppet och inkluderande klimat kan göra underverk och uträtta stordåd.