GUNILLA SJÖBERG AB

 

 

 

 

 

Image description
Image description

     Kunskap ger framgång

 

Undersökningar och mätningar är ett sätt öka sina kunskaper och insikter och därmed skaffa sig ökad förståelse om hur människor tycker, tänker och agerar. Men det gäller att rätt kunna analysera och värdera vad undersökningarna säger.

Presentation av Gunilla Sjöberg

 

Jag är statsvetare i grunden. Mer om min utbildning finns att läsa till vänster. Under en stor del av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat i en idéburen organisation, Moderaterna. I mina ansvarsområden har såväl opinionsanalys som personal- och organisationsutveckling. 


Genom mitt analysarbete har jag fått djup insikt och kompetens i hur människor tycker, tänker och agerar. Jag har lärt mig att analysera, värdera och dra slutsatser av nuläge och omvärld.  

 

Jag har lärt mig att läsa av samtiden genom analysera och värdera trender och tendenser. Vad kan bli den politiska eller kommersiella konsekvensen av att det ges ut nästan en kokbok per dag i Sverige samtidigt som vi inte vill att det skall ta längre tid än tio minuter att laga vardagsmiddagen. Eller varför vi inte längre fotograferar för att kunna minnas det extraordinära, exempelvis en utlandsresa, utan för att berätta vad vi äter till frukost. 


Ideella och idéburna organisationer har en stor fördel genom sina engagerade, kreativa och lojala medlarbetare. Jag har stor erfarenhet av hur medarbetare i en organisation kan bli ännu mer delaktiga och prestera ännu mer och bättre genom ökad arbetsglädje. Liksom hur begrepp som tolerans och inklusivitet kan bli mer än tomma ord och hur en god organisationskultur som skapas, vårdas och växer sig stark. 


Tveka inte att ta kontakt med mig för en diskussion om vad jag kan bidra med. 
 


 

 

 

Högskolestudier vid Göteborgs Universitet 

 

60 p statskunskap, jag skrev B- och C-uppsats om ungdomars partival och politiska beteende.

 

20 p informationsteknik

 

20 p praktisk svenska

 

20 p retorik